น๊อตสำหรับการติดตั้ง


การติดตั้งรั้วเหล็กสำเร็จรูปในแต่ละรุ่นนั้นจะมีการใช้น๊อตในการติดตั้งที่แตกต่างกันออกไปเพื่อทำให้การติดตั้งรั้วเหล็กสำเร็จรูปนั้นถูกต้องตามมาตรฐาน ในการติดตั้งและจะทำให้รั้วเหล็กสำเร็จรูปนั้นยึดแน่นเข้าหากันคงทนและไม่เอีนเอียง

   
น๊อตสำหรับ รุ่น RR-620/630

น๊อตที่ใช้สำหรับรั้วเหล็กสำเร็จรูปรุ่น RR-620/630 นั้นเป็นน๊อตที่ติดตั้งเข้าไปแล้วจะถอด ออกไม่ได้ซึ่งด้านหัวจะอยู่ทางด้านนอกส่วนทางหางจะถูกติดตั้งอยู่ทางด้านในโดยใช้ไข ควงปากแบนไขเข้าทางเดียวซึ่งน๊อตชนิดนี้เป็นแบบป้องกันการถอดทั้ง 2 ฝั่ง

 

 
น๊อตสำหรับ รุ่น RR-730

น๊อตที่ใช้สำหรับรั้วเหล็กสำเร็จรูปรุ่น RR-730 นั้นจะติดตั้งอยู่ในพื้นที่ด้านในของรั้วเหล็กสำ เร็จรูป ซึ่งน๊อตชนิดนี้เป็นสแตนเลสเกรด 316 ไม่เป็นสนิม

 

   
น๊อตสำหรับ รุ่น RR-750

น๊อตที่ใช้สำหรับรั้วเหล็กสำเร็จรูปรุ่น RR-750 นั้นเป็นน๊อตที่เหมาะกับสถานที่ต้อง การความปลอดภัยในระดับนึง น๊อตชนิดนี้เป็นสแตนเลส 316 ไม่เป็นสนิม ติดตั้งอยู่ ด้านในของรั้วเหล็กสำเร็จรูป

 

 
น๊อตสำหรับ รุ่น RR-790

น๊อตที่ใช้สำหรับรั้วเหล็กสำเร็จรูปรุ่น RR-790 นั้นเป็นน๊อตที่เหมาะกับสถานที่ต้องการความปลอดภัย ในระดับสูง น๊อตชนิดนี้เป็นสแตนเลส 316 ไม่เป็นสนิม