เครื่องมือสำหรับขุดดิน

   
Soil Care Tools

เป็นเครื่องมือสำหรับขุดดิน ซึ่งใบพัดสำหรับขุดดินมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 15cm. สูง 1.10cm. มีระยะบอกความลึกสามารถขุดดินได้ตามความลึกที่ต้องการสะดวกและง่ายเพียงวางที่ขุดดินตามพื้นดินแนวราบ และหมุนที่จับไปตามเข็มนาฬิกาเพียงแค่นี้ดินก็จะถูกขุดขึ้นมาอย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับขุดดินทุกชนิดหลังจากขุดดิน เสร็จก็สามารถนำเข็มเหล็กอุปกรณ์ในการติดตั้งรั้วเหล็กตอกลงไปในดินและติดตั้งรั้วเหล็กลงไปได้อย่างง่ายทำให้ประหยัดเวลาในการติดตั้ง Soil Care Tools ทำมาจากไฟเบอร์กลาสใยสังเคราะห์พิเศษ เพลาที่ท่อเหล็กถูกออกแบบมาเพื่อขุดดินโดยเฉพาะตัวอุปกรณ์นั้นมี น้ำหนักเบาแข็งแรงและคงทนต่อการใช้งาน