มาตรฐานการรับรองและการันตรีสินค้าจากทั่วโลก

"รั้วเหล็กสำเร็จรูปได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็นการการันตรีได้ถึงคุณภาพของโรงงานผู้ผลิตและตัวสินค้า"

 

   
UKAS (The United Kingdom Accreditation Service)

รั้วเหล็กสำเร็จรูปนั้นได้มาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบัน UKAS ซึ่งย่อมาจาก The United Kingdom Accreditation Service ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองมาตรฐานระดับโลก การรับรองจาก UKAS เป็นการแสดงให้เห็นว่า รั้วเหล็กสำเร็จรูปได้รับการประเมินอย่างเข้มงวด ด้วยมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อแสดงถึงมาตรฐานการ ผลิตของโรงงาน

 

 

 
EFIA : สมาคมอุตสาหกรรมรั้วยุโรป

EFIA ย่อมาจาก European fencing industry association เป็นสมาคมการค้าที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นองกรค์ที่มีความ เป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมรั้ว EFIA ที่มีอยู่เพื่อเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยที่มีคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ

   

 

   
AFA (American Fence Association)

เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริโภคให้บริการโดยสมาคมรั้วอเมริกันเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลายของรูป แบบรั้วมันแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์รั้วที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าใช้วัสดุอะไรบ้างทำงานอย่างไรเมื่อผู้บริโภค เข้ามาอ่านมาดูผู้บริโภคจะสามารถสื่อสารกับสิ่งที่คุณต้องการให้กับผู้รับเหมารั้วได้