บริษัท สมาร์ทอินเตอร์เทรด กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการก่อตั้ง

ก่อตั้งเมื่อ 27 กันยายน พ.ศ. 2540 "บริษัท สมาร์ท อินเตอร์เทรด กรุ๊ป จำกัด" เลขที่ 171/98-99 ซอยลาดพร้าว80 (จันทิมา) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดยดำเนินธุรกิจนำเข้าจากทั่วโลก ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต โดยตรง (ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง) รายเดียวในประเทศไทย

บริษัทฯมุ่งพัฒนาบุคลากรและแสวงหาผู้ชำนาญงานในด้านต่างๆ ตั้งแต่ออกแบบจุดแสดงการติดตั้ง ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ จัดหาผลิตภัณฑ์ การให้ บริการลูกค้าเราใช้สินค้าทุกชิ้นจากผู้ผลิตโดยตรง เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ จึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นสั่งตรงมาจาก โรงงานโดยเฉพาะ

" มืออาชีพ Professional "
จากประสบการณ์ที่สั่งสมมานับ 10 ปี จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำเข้ามา ในด้านการติดตั้ง ทางบริษัทฯไม่มีนโยบายในการจ้างช่าง ติดตั้งจากภายนอก (OutSource) จึงทำให้งานที่ออกมานั้นมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้กับลูกค้า พร้อมทั้งมีการอบรมและประเมินผลงาน ช่างติดตั้ง ส่งช่างติดตั้งไปดูงานต่างประเทศ เป็นประจำทุกปี ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำในการติดตั้งอุปกรณ์จากทีมงาน พร้อมแบบแปลน แสดงการติดตั้ง อุปกรณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน "รู้ก่อนจ่าย มั่นใจยิ่งขึ้น"