การติดตั้งรั้วเหล็กบนพื้นดิน

การติดตั้งแบบใช้เข็มเหล็ก เป็นการติดตั้งที่ประหยัดเวลา สะดวกและรวดเร็ว เพียงตอกเข็มเหล็ก ขนาด 1050mm. ลงไปในพื้นดิน ทำการตั้งเสารั้วเหล็กลงไปและทำการเทคอนกรีตล็อค เพียงเท่านี้การติดตั้งรั้วเหล็กสำเร็จรูปจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

 

  ภาพตัวอย่างการติดตั้ง